patienten

Toelichting bij de factuur

Na je verblijf ontvang je van ons de ziekenhuisfactuur, uiterlijk 2 maand na je ontslag. Deze wordt opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen. Bijgevolg wordt de vorm van dit document en de informatie die er in staat volledig bepaald door de overheid.

 

Op het eerste blad van je factuur vind je een samenvatting van alle kosten. Je ziekenfonds betaalt een groot deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Ook dit bedrag wordt informatief meegedeeld op dit eerste blad, onderaan de samenvatting. Er zijn drie kolommen:

 • Kolom 1: hier vind je alle bedragen die het ziekenfonds betaalt
 • Kolom 2: hier vind je de wettelijk bepaalde tussenkomsten van de patiënt zoals remgelden: vaste, vooraf bepaalde bedragen voor erelonen (vastgelegd door het RIZIV) of geneesmiddelen die terugbetaald worden.
 • Kolom 3: hier vind je de kosten voor kamersupplementen, niet-terugbetaalde geneesmiddelen, erelonen en bijkomende kosten

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld. Deze kunnen zijn:

 1. Verblijfskosten: kosten voor je verblijf. Je betaalt slechts een klein persoonlijk aandeel in de ligdagprijs. Maar als je een eenpersoonskamer koos, wordt je ook nog een kamersupplement aangerekend.
 2. Forfaitaire kosten: per opname mag het ziekenhuis een deel van de kosten aanrekenen met een vast bedrag. 
 3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis
 4. Honoraria: de honoraria voor artsen en andere zorgverleners waarvoor je een persoonlijk aandeel of supplement moet betalen. Het supplement mag enkel worden aangerekend als je een eenpersoonskamer koos. 
 5. Andere leveringen: kosten voor onder meer bloedproducten en gipsmaterialen.
 6. Ziekenvervoer: kosten voor dringend en niet-dringend vervoer, verricht door het ziekenhuis.
 7. Diverse kosten: niet-medische kosten zoals bijkomend kamercomfort en gevraagde dranken. Door de nieuwe BTW-wetgeving (in voege sinds 01/01/2022) kan er BTW worden aangerekend op deze diverse kosten.
 8. Btw op esthetische ingrepen: btw voor esthetische (plastische) verstrekkingen zoals een borstvergroting. 
In deze brochure vind je meer informatie over je ziekenhuisfactuur.