patienten

Wat kost een consultatie?

Artsen maken  om de twee jaar tariefafspraken met de ziekteverzekering. Dat zijn afspraken over de bedragen die  de ziekteverzekering terugbetaalt en het ereloon dat de arts ontvangt. Elke arts kiest of hij zich al dan niet aan deze prijsafspraken houdt. Als hij dat doet dan treedt hij toe tot deze conventie.
Geconventioneerd zijn betekent dus dat de arts zich houdt aan de vastgelegde prijsafspraken. 

Bij (dag)hospitalisatie in ons ziekenhuis houden onze ziekenhuisartsen zich aan de conventie-tarieven.

Voor raadplegingen die telefonisch of via een videocall gebeuren, betaalt u als patiënt tussen 1 en 4 euro remgeld.

Een arts kan zich op 3 manieren conventioneren:

  • Volledig geconventioneerd: De arts houdt zich aan de afgesproken prijzen en rekent geen extra kosten (zoals ereloonsupplementen) aan.
  • Gedeeltelijk geconventioneerd: De arts is slechts op bepaalde momenten geconventioneerd (Bijvoorbeeld hij is geconventioneerd tijdens zijn raadplegingen in het ziekenhuis maar niet tijdens de raadplegingen in zijn privépraktijk). Wanneer hij niet geconventioneerd is, mag hij ereloonsupplementen aanrekenen. Deze momenten moeten wel duidelijk aangegeven worden.
  • Niet geconventioneerd: De arts moet geen rekening houden met de prijsafspraken.

Als je kiest voor een geconventioneerde arts, krijg je evenveel terugbetaald van de ziekteverzekering als bij een niet-geconventioneerde arts. Maar een niet-geconventioneerde arts mag extra kosten aanrekenen en je zal dus meer uit eigen zak moeten betalen. Het bedrag dat je als patiënt op het einde van de rit zelf moet betalen, wordt het remgeld of persoonlijk aandeel genoemd.
Of je arts geconventioneerd is, vind je terug op de site van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De conventiestatus van onze artsen vind je ook hier.