Patiënttevredenheid

Ziekenhuis Waregem hecht veel belang aan de mening van jullie, onze patiënten.

Hoe heeft u uw verblijf ervaren? Bent u tevreden over de ontvangen zorg? Bent u tevreden over de accommodatie? Hoe beviel het contact met de ziekenhuismedewerkers?

We doen dit aan de hand van tevredenheidsvragenlijsten, eventuele klachten en vragen raad aan onze patiëntenadviesraad.

Contacteer cel kwaliteit gerust voor meer informatie: celkwaliteit@ziekenhuiswaregem.be, 056.62.37.39.

Eigen ziekenhuisbrede vragenlijst

Sinds 2012 krijgt iedere patiënt op de dag van ontslag een tevredenheidsenquête van de hoofdverpleegkundige. Daarin wordt gepeild naar de ervaringen gedurende het ziekenhuisverblijf.

Het invullen van de vragenlijst kan volledig anoniem en duurt maximaal 15 minuten.

Patiënten kunnen dit door onderstaande QR code te scannen. 

QR tevredenheidsvragenlijst

 

We vinden het belangrijk om de ervaring van onze patiënten te kennen.  Dit geeft ons de mogelijkheid om onze werking bij te sturen waar nodig.
In 2022 gaf maar liefst 95% van onze patiënten aan dat ze het ziekenhuis aanbevelen aan anderen.  Een cijfer om trots op te zijn!    

Vlaamse patiëntenpeiling (VPP)

Twee keer per jaar wordt gedurende 4 weken op heel wat afdelingen onze eigen enquête vervangen door de Vlaamse Patiëntenpeiling, georganiseerd door het VIKZ.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting na een dagopname.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting na een opname.

          Klik hier voor de resultaten van de tevredenheidsmeting op onze PAAZ afdeling.

Patient empowerment vragenlijst

Voor ons is ieder mens uniek, geen nummer maar iemand die zorgen en/of advies op maat verdient en krijgt.  We toetsen dit dan ook af via een vragenlijst, specifiek gericht op hoe je als patiënt betrokken wordt bij je zorg.