Zorgaanbod

Kinder- en jongerenpsycholoog

Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde raad door je omgeving of standpunten van 'deskundigen' op televisie. Maar omdat elk kind verschilt en elke context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent mee gaandeweg mee gegroeid in de situatie.

Een kinder- en jongerenpsycholoog is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de psychologie rond kinderen en jongeren: de problemen waar de kinderen zelf mee te maken kunnen krijgen of de problemen die verband houden met de omgeving van het kind, zoals de relatie met de ouders of de school.

Onze kinderpsycholoog is er in de eerste plaats om samen met de ouder(s) te onderzoeken op welke manier een bepaalde bezorgdheid of een probleem kan worden weggenomen. Samen met de kinderpsycholoog bekijk je vervolgens of het ook nodig is om je kind(eren) een individueel contact aan te bieden en hoe jullie dat dan zullen aanpakken.

Maak een afspraak

Telefoon