Zorgaanbod

Logopedie

De logopedist onderzoekt en behandelt slik-, spraak-, taal- en stemproblemen.

Je behandelend arts verwijst je door naar de logopedisten indien nodig.

Maak een afspraak

Telefoon

Medewerkers

foto caroline lammertijn

Mevr. Caroline Lammertijn

logopedist
foto hilde vanden driessche

Mevr. Hilde Vanden Driessche

logopedist

Op onze Dienst Logopedie kan je terecht voor het diagnosticeren en behandelen van volgende stoornissen:

 • Slikstoornissen (dysfagie)
  • Evaluatie van de slikfunctie
  • Slikrevalidatie
 • Spraakstoornissen (dysartrie & spraakapraxie)
  • Evaluatie van de spraak (ademhaling, stem, articulatie, spreektempo, prosodie, spraakverstaanbaarheid,…)
  • Trainen/optimaliseren van de spraak en de spraakverstaanbaarheid
 • Aangezichtsverlamming (perifere facialisparese)
  • Evaluatie van de mimiek, de spraak en het slikken
  • Mimetherapie
  • Optimaliseren van de spraak en het slikken
 • Taalstoornissen (afasie)
  • Evaluatie van de taal (taalbegrip, woordvinding, syntaxis/morfologie, lezen en schrijven)
  • Verbeteren van het taalbegrip en de expressie
 • Cognitieve communicatiestoornissen
  • Evaluatie van de cognitieve functies (geheugen, aandacht & concentratie, logisch denken en redeneren, …)
  • Cognitieve training
 • Stemstoornissen (dysfonie)
  • Stemanalyse bij stemstoornissen (perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen en opstellen stembilan)
  • Stemtherapie
icoon logopedie