Zorgaanbod

Psychiatrische dagtherapie Focus

Focus dagtherapie biedt een kortdurende en intensieve psychiatrische dagbehandeling in groepsverband aan. Gedurende 10 weken wordt er binnen een veilige omgeving gewerkt aan het vergroten van de draagkracht, het verwerven van inzichten, het verbeteren van het zelfbeeld en levenskwaliteit en dit aan de hand van verschillende verbale en non-verbale therapieën.

Maak een afspraak

Telefoon

Artsen

Dr. Pieterjan Callens

Niet geconventioneerd Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Bij dagopname of hospitalisatie wordt het conventietarief wel toegepast.

Dr. Johan Huybrechts

Niet geconventioneerd Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij hun honorarium, weliswaar binnen de grenzen die binnen het ziekenhuis zijn afgesproken. Bij dagopname of hospitalisatie wordt het conventietarief wel toegepast.

Medewerkers

foto daphne brutyn

Mevr. Daphné Brutyn

Psychiatrisch verpleegkundige
foto isabelle deloof

Mevr. Isabelle Deloof

Psychiatrisch verpleegkundige
foto tille boutens

Mevr. Tille Boutens

Psycholoog
foto victor clarysse

Dhr. Victor Clarysse

Ergotherapeut
Psychiatrische dagtherapie Focus

Focus dagtherapie biedt een kortdurende en intensieve psychiatrische dagbehandeling in groepsverband aan. Gedurende 10 weken wordt er binnen een veilige omgeving gewerkt aan het vergroten van de draagkracht, het verwerven van inzichten, het verbeteren van het zelfbeeld en levenskwaliteit en dit aan de hand van verschillende verbale en non-verbale therapieën. Binnen de dagtherapie wordt de aandacht gericht op de persoon in zijn totaliteit. Er wordt getracht die omstandigheden te creëren die de persoonlijke groei bevorderen. 

De dagbehandeling gaat, afhankelijk van de toegewezen groep, door op maandag en donderdag (ik-versterkende groep) of op dinsdag en vrijdag (ik-explorerende groep), telkens van 9u tot 16u. Een maximale aanwezigheid wordt verwacht.

Voor wie?

Volwassenen die het gevoel hebben vast te lopen in één of meerdere aspecten van hun leven en op zoek zijn naar nieuwe perspectieven.

Het is belangrijk dat personen die deelnemen aan het programma zich niet (meer) in een crisissituatie bevinden en zich thuis buiten de therapie-uren kunnen handhaven. De deelnemers zijn ook zelf gemotiveerd om een verandering in hun problematiek aan te brengen en beschikken over de mogelijkheid tot zelfreflectie. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat men bovenop het traject in dagtherapie ook enige andere vorm van zorgondersteuning geniet (vb. individuele therapie/psychologische begeleiding, psychiatrisch zorg aan huis, …) en dit om de intensiteit van het programma mee te helpen dragen, alsook om de zorgcontinuïteit te kunnen garanderen wanneer de dagtherapie wordt afgerond. 
 

Aanmelding

Patiënten worden aangemeld via het mailadres van het dagcentrum psychiatrie. 
Na intern overleg wordt contact opgenomen met de patiënt om ofwel een intakegesprek in te plannen of om een ander traject voor te stellen. 

Intake

De intake gebeurt door de arts en de psycholoog of ergotherapeut van Focus dagtherapie. Er wordt een inschatting gemaakt van de werkbaarheid van de hulpvraag en persoonlijke doelstellingen worden in kaart gebracht. Hierbij wordt ook gekeken welk groepsaanbod (ik-versterkend/ ik-explorerend) het best aansluit bij de noden van de patiënt. 

Er wordt geadviseerd dat de patiënt vergezeld wordt door een belangrijk steunfiguur tijdens het intakegesprek. Dit mag een partner/familielid/vriend of vriendin zijn. De patiënt heeft hierin de vrije keuze.
 

Kostprijs

Het ziekenfonds komt tussen in de globale kostprijs.

Het remgeld of eigen bijdrage is ongeveer €11 per dag.