Zorgaanbod

Samen Gezond Groeien

Samen Gezond Groeien is een actief programma voor kinderen en jongeren met overgewicht, in samenwerking met Waregem Sport en de Dienst preventie van het Welzijnshuis.

Heel wat kinderen en jongeren hebben te kampen met overgewicht. We weten allemaal dat dit niet leuk is, we voelen er ons niet fijn bij en bovendien is het ook niet goed voor ons lichaam. Overgewicht kwijtspelen is echter een hele opgave. Met het project Samen Gezond Groeien willen we kinderen en jongeren met overgewicht helpen om er op een leuke manier iets aan te doen. We willen hen vooral een gezonde levensstijl aanleren, zich op een speelse manier leren bewegen, maar hen ook weerbaar maken voor de vele verleidingen die elke dag op hun pad komen.

Maak een afspraak

Telefoon
Wat houdt Samen Gezond Groeien concreet in?

De eerste stap bestaat uit intakegesprekken met het kind of de jongere en de ouders bij de kinderarts, de diëtist, de psycholoog, de kinesist. Bij de kinderarts gebeurt er ook een klinisch onderzoek, bloedafname en urine onderzoek. Indien gewenst kan ook  de sociaal assistent geraadpleegd worden. Na multidisciplinair overleg wordt beslist of het programma een oplossing kan bieden voor het overgewicht.

Het eigenlijke programma bestaat uit zestien groepssessies voor de kinderen en jongeren, telkens op woensdagnamiddag in de sporthal van Campus Technx KTA, Molenstraat 43, 8790 Waregem. Waregem Sport verzorgt het deel beweging en spelletjes. De diëtist en de psycholoog van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem hebben het over gezond leren eten en je goed voelen in je vel. Voor de kinderen die al in het secundair onderwijs zitten worden naast de zestien groepssessies ook drie kennismakingssessies met fitnesstoestellen in ons ziekenhuis voorzien.

Ook de ouders spelen een belangrijke rol in de weg naar een gezondere levensstijl. Daarom zijn in het programma groepssessies voor ouders opgenomen. Ze worden verzorgd door de diëtist, de psycholoog en de kinesist van het ziekenhuis. Ze gaan tegelijkertijd met de groepssessies voor de kinderen of jongeren door.
Voor de ouders van de kinderen van het basisonderwijs worden er vijf voorzien: één door de diëtist, één door de kinesist en drie door de psychologe. Voor de kinderen van het secundair onderwijs wordt er enkel één sessie met de diëtiste en één met de kinesist voorzien.

Halverwege de groepssessies is er een privéconsultatie bij de diëtist. Dit wordt gevolgd door een multidisciplinair overleg tussen kinesist, diëtist, psycholoog en kinderarts, waarna het kind en de ouders worden uitgenodigd bij de kinderarts om het verslag te bespreken.

Na het intensieve programma van zestien weken volgt een evaluatiegesprek met de diëtist en de kinesist. Bij de kinderarts volgt dan opnieuw een klinisch onderzoek en een bloedafname, tevens met een evaluatiegesprek.

Na afloop van de groepssessies volgen nog drie consultaties bij de diëtist, twee bij de kinderarts en één bij de kinesist, gespreid over een half jaar.

Praktisch

Voor de groepssessies worden de kinderen en jongeren ingedeeld in twee groepen: lager onderwijs en secundair onderwijs. Per groep kunnen maximaal tien kinderen of jongeren deelnemen. De sessies gaan door op woensdagnamiddag van 14u tot 16u in de sporthal van Campus Technx KTA, Molenstraat 43, 8790 Waregem.. De groepssessies voor de ouders hebben plaats op dezelfde dag van 14u30 tot 15u30 in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem.
Voor de kennismakingssessies met de fitnestoestellen worden nog aparte data voorzien. Deze gaan door in het ziekenhuis.

samen gezond groeien
Kostprijs

De kostprijs van de vier intakegesprekken bedraagt samen maximaal 66 euro. Bij de diëtist en de kinesist betaal je enkel het remgeld. Het consult bij de sociaal assistent is gratis. Voor de consultatie bij de psycholoog hangt de kostprijs af van je ziekenfonds. Sommige komen daar meer of minder in  tussen, vandaar: maximaal 66 euro.

Voor het groepsprogramma van de zestien sessies voor de kinderen en de oudersessies en fitness-sessies doen de stad Waregem en het ziekenhuis een grote inspanning om de kostprijs tot het minimum van 130 euro te beperken. Verschillende ziekenfondsen (CM, Partena, Bond Moyson) voorzien in een terugbetaling van de helft van het bedrag, dus 65 euro.

Laat de kostprijs je in elk geval niet tegenhouden. We zoeken samen een oplossing op maat als je moeite hebt om dit bedrag te betalen.
Voor de opvolgconsultaties bij diëtist en kinesist betaal je enkel het remgeld. 
 

Inschrijven

Op 27 september 2023 gaat een nieuw traject van start. Inschrijven voor de intakegesprekken kan telefonisch bij het secretariaat kindergeneeskunde: 056/62 35 50.