Zorginspectie

De Zorginspectie voert in opdracht van de Vlaamse overheid het nalevingstoezicht uit. Dit nalevingstoezicht gebeurt in alle Vlaamse ziekenhuizen en richt zich op zorgtrajecten.

Een zorgtraject is het traject dat een gelijkaardige groep patiënten doorloopt in een ziekenhuis.

Zorginspectie

De zorginspectie is een onaangekondigde inspectie dewelke nagaat of de zorgpraktijk voldoet aan de vooropgestelde eisen. De eisen zijn gebundeld in een eisenkader, dat door het Agentschap Zorg en Gezondheid in overleg met de sector werd opgemaakt.

De resultaten van deze inspecties zijn openbaar en vind je op de website van de Zorginspectie.

Inspectieverslagen Ziekenhuis Waregem

Erkende ziekenhuizen vallen onder het toezicht van Zorginspectie. Zorginspectie publiceert sinds 2015 de inspectieverslagen op haar website. Minder recente inspectieverslagen kan je opvragen bij Zorginspectie.

De meest recente inspectieverslagen voor het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem: