je-verblijf

Je verblijf

Maaltijden

De maaltijden worden doorgaans op de volgende tijdstippen opgediend:

  • ontbijt: 7.30u
  • middagmaal: 11.15u
  • koffie: 14.45u
  • avondmaal: 17.30

Het menu vind je hier.

Accommodatie en extra diensten

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kan je gebruik maken van een aantal comfortdiensten: telefoon, kapper, pedicure, toiletartikelen, kranten en magazines, maaltijden voor bezoekers, rooming-in voor ouders van gehospitaliseerde kinderen...

Hier vind je de overzichtslijst met tarieven van de meest gevraagde comfortdiensten.

Kostprijs verblijf

Alle informatie over kostprijs van je verblijf vind je hier.

Rooming in
materniteit en pediatrie

Op de materniteit kan de partner bijslapen. Alle informatie hieromtrent vind je in deze brochure. Je kan ook steeds meer info vragen tijdens de prenatale consulten bij de vroedvrouw.

Als je kind wordt opgenomen op de pediatrie, heb je de mogelijkheid om bij je kind te overnachten. Om praktische redenen mag er slechts 1 meerderjarige per nacht bij slapen. Alle informatie (maaltijden, het aanwezige comfort, voorzieningen mbt persoonlijke hygiëne, kostprijs...) hierover vind je in deze brochure.

palliatieve kamer op de inwendige afdeling

Bij palliatieve patiënten is rooming in mogelijk. Op de afdeling D1 werd een palliatieve kamer ingericht met bijslaapmogelijkheden voor de naasten. Voor meer praktische informatie hierover (maaltijden, aanwezige comfort, voorzieningen mbt persoonlijke hygiëne, kostprijs...) kan je terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling

andere afdelingen

Ook op andere afdelingen kan de nood zich voordoen tot rooming-in. Dit kan steeds besproken worden met de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Hij/zij kan ook meer info geven over de praktische modaliteiten hiervan.

10 vuistregels voor een vlot ziekenhuisverblijf
10 vuistregels voor een vlot ziekenhuisverblijf

Deze folder vind je hier.

Een uitgebreide versie kan u hier nalezen.